Copyright 
Text použitý na tomto webe vychádza z vlastných dlhoročných skúseností, alebo je prevzatý z verejných zdrojov.
 
Všetky obrázky na tomto webe sú výsledkom vlastnej tvorby a ich použitie je možné len so súhlasom prevádzkovateľa webu.
 
Cieľom tohto webu rozhodne nie je podpora nadmernej konzumácie alkoholu.
 
Uvedomte si, že konzumácia alkoholu je obmedzená vekovou hranicou.
 
Ak sa chystáte viesť auto (alebo iný dopravný prostriedok), uistite sa, že nie ste pod vplyvom alkoholu.
 
 

 
Drink