Copyright 
Tekst użyty na tym serwerze jest oparty na latach własnych doświadczen, albo pochodzi ze źródeł publicznych.
 
Wszystkie zdjęcia na tym serwerze są wynikiem własnej twórczości i mogą być używane tylko za zgodą właściciela.
 
Celem tego serwera nie jest na pewno wspierać nadmiernego spożycia alkoholu.
 
Pamiętaj, że spożywanie alkoholu jest ograniczone ze względu na wiek.
 
Jeśli wybierasz się do prowadzenia samochodu (lub innego pojazdu), upewnij się, że nie jesteś pod wpływem alkoholu.
 
 

 
Drink