Copyright 
Text použitý na tomto webu vychází z vlastních dlouholetých zkušeností, nebo je převzat z veřejných zdrojů.
 
Všechny obrázky na tomto webu jsou výsledkem vlastní tvorby a jejich použití je možné pouze se svolením provozovatele webu.
 
Cílem tohoto webu rozhodně není podpora nadměrné konzumace alkoholu.
 
Uvědomte si, že konzumace alkoholu je omezena věkovou hranicí.
 
Pokud se chystáte řídit auto (nebo jiný dopravní prostředek), ujistěte se, že nejste pod vlivem alkoholu.
 
 

 
Drink